اول دفتر به نامِ ایزدِ دانا           صانعِ پروردگار، حَیّ توانا اکبر و اعظم، خدایِ عالَم و آدم               صورت خوب آفرید و سیرت زیبا با نام خدا آغاز می کنیم و به زودی با سایت سازی قوی مبتنی بر سیستم محبوب ودرپرس امن سازی شده در خدمت هیات مذهبی، کانون های..." />
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۸
اخبار میقات:
تبليغاتX